Nước Giải khát - Drinks

Nước chai - $1.95
Water bottle

Trà nóng- $1.95
Hot Tea (Jasmine Tea or Green Tea)

Sữa đậu nành- $1.95
Soy milk

Nước chanh vắt hoặc chanh muối- $1.95

Fresh limeade or salted limeade

Soda chanh hoặc soda chanh muối - $2.95
Soda limeade or soda salted limeade

Nước khoáng có ga - $2.95
Perrier tonic water

Nước dừa - $2.95
Fresh coconut drink

Cà phê sữa nóng hoặc đá - $3.95
Hot or iced Vietnamese coffee with condensed milk

Beers

Budweiser - $3.00
Bud Light - $3.00
Miller Lite - $3.00
Coors Light - $3.00
Michelob Ultra - $3.00

Saigon Export - $3.50
Heineken - $3.50
Sapporo - $3.50
Kirin Ichiban - $3.50
Dos Equis - $3.50
Corona - $3.50

Wines

Glass $5.00 / Bottle $18.00

White Zinfandel
Chardonay
Riesling
Melot
Cabernet Sauvignon

© Pho Little Saigon | Site by Van Randall