Nước Giải khát - Drinks

Nước chai - $2
Water bottle

Trà nóng- $2
Hot Tea (Jasmine Tea or Green Tea)

Sữa đậu nành- $2
Soy milk

Nước chanh vắt hoặc chanh muối- $2

Fresh limeade or salted limeade

Soda chanh hoặc soda chanh muối - $3
Soda limeade or soda salted limeade

Nước khoáng có ga - $3
Perrier tonic water

Nước dừa - $3
Fresh coconut drink

Cà phê sữa nóng hoặc đá - $4
Hot or iced Vietnamese coffee with condensed milk

Beer

Bud Light - $4
Miller Lite - $4
Coors Light - $4
Michelob Ultra - $4

Saigon Export - $4.50
Heineken - $4.50
Sapporo - $4.50
Kirin Ichiban - $4.50
Dos Equis - $4.50


Wines

Glass $5.00 / Bottle $18.00

Chardonay
Riesling
Merlot
Cabernet Sauvignon

© Pho Little Saigon | Site by Van Randall